Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати

за 2 вакантни длъжности за войници от Военно формирование 26940 – Стара Загора

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

1. Изпитател в участък „Изпитване на зенитни и авиационни оръжия и боеприпаси за тях” на Център „Изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия”

2. Младши шофьор в група „Автотранспортно осигуряване ” на Участък „Логистично осигуряване”

Документите се подават във Военното окръжие – ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4 до 02.08.2019 г.

Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство освен българско.

- да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или „С”.

Телефони за информация: 0888210283; 066/800257 , 066/805531