Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 26 вакантни длъжности за войници от военните формирования на Стационарната КИС – София и извън гарнизон София.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Администратор на мрежи”, „Оператор на шифрова техника ”, „Помощник-оператор”, „Младши телефонен техник“, „Агрегатчик“, „Младши шофьор“ „Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войскови район“, „Младши електромеханик”, „Младши електротехник”, „Специалист по документално осигуряване”, „Монтьор” и др.

Документите се подават във Военното окръжие – ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4. до 17.05.2019 г.

Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство освен българско.

Кандидатите (за някои от длъжностите) е необходимо да притежават:

- свидетелство за управление на МПС категория „С”.

Телефони за информация: 02 92 26 721, 02 92 26 722 и 02 92 26727,

или на   0888210283; 066/800257 , 066/805531