Военно окръжие – Габрово информира, че набира кандидати за 42 вакантни длъжности за войници от военните формирования на 68 бригада „Специални сили” – гарнизон Пловдив.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

-  Младши шофьор в транспортно отделение;

- Младши радиотелеграфист в екипаж на радиостанция;

- Младши оператор по криптирани комуникации;

- Готвач в  домакинско отделение на домакински взвод;

- Младши шофьор на КЩМ;

- Оператор-сапьор в отделение за специални бойни действия;

- Оператор-радиотелеграфист;

- Оператор-санитар.

Документите се подават във Военното окръжие – ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4. до 18.06.2019 г.

Изисквания: образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

- да нямат друго гражданство освен българско.

Кандидатите (за някои от длъжностите) е необходимо да притежават:

- свидетелство за управление на МПС категория „В”,   „С” или „С+Е”

 - авиомедицинска  годност за изпълнение на парашутни скокове.

Подробна информация на телефон  0888210283; 066/800257 или 066/805531