Във връзка с кампанията за приемане на служба в доброволния резерв на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или чужбина, Военно окръжие – Габрово информира, че до 1 юли 2019г. приема документи на кандидати, желаещи да сключат договор за служба в доброволния резерв.

Вакантните длъжности са 220, от които 30 за Съвместното командване на силите/гарнизон София/, 184 за Военноморските сили /гарнизони Варна и Бургас/ и 8 за Централно военно окръжие.

Документите се подават във Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А, етаж 4.

Изисквания: образование - средно или по-високо; да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв – 55 години, да не са осъждани.

Подробна информация на телефон 0888 210 283; 066/800257 или 066/805531.