СЪОБЩЕНИЕ 2.88 MB
ПУП-ПЗ
13.03.2019
ПУП 2.88 MB
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ.
15.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.53 MB
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.
26.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ 3.15 MB