СЪОБЩЕНИЕ 2.86 MB
ПУП - ПЗ
13.03.2019
ПУП 3.02 MB
ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД
18.04.2019
ТРАСЕ 2.87 MB
ТРАСЕ НА ПОДЗЕМЕН ЕЛ. ПРОВОД
18.04.2019
ТРАСЕ 3.28 MB
09.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.87 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-20#6/06.06.2019г.
03.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ 4.06 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ_1 4.10 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ_2 3.75 MB