СЪОБЩЕНИЕ 3.04 MB
ПУП - ПЗ
27.02.2019
ПУП 2.73 MB
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ.
11.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ 3.70 MB
ЗАПОВЕД ОДОБРЯВАМ
10.06.2019
ЗАПОВЕД_1 4.08 MB
ЗАПОВЕД_2 2.86 MB
ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ.
27.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ 2.71 MB