Във връзка с годишното приключване на 2018 г., декларацията по чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка за месец ноември 2018 г. следва да бъде подадена в периода до 30.11.2018 г. включително, в деловодството при Община Габрово.

Изплащането ще се извърши на 03.12.2018 г.

През месец януари 2019 г. заедно с декларацията за месец декември 2018 г., отново трябва да се потвърди, че през месец ноември 2018 г. не е получавана издръжка, с декларация по образец.