МЗ ОХ-871/25.10.2018г.

Обява

за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище

„Началник на група за специализирана подготовка и спорт”

Документи се приемат до 14.12.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А.

Изисквания:

Образование – ОКС „бакалавър” по специалност от професионално направление „Спорт” от област на висше образование „Здравеопазване и спорт”; Професионална квалификация - „Треньор по ски алпийски дисциплини”.

 Да не са по-възрастни от 40 години.

 Да не са осъждани.

 Да нямат друго гражданство.

 Да покриват нормативите за физическа годност.

Подробна информация на тел. 02/922 86 55, 02/922 86 59, 0888 210 283, 066/805531, 066/800257 .

Обява и Приложение.