РЕШЕНИЕ НА ОбС 260 KB
ПУП
20.09.2018
ПУП - ПЗ 190 KB
СЪОБЩЕНИЕ 124 KB
СЪОБЩЕНИЕ
04.12.2018
СЪОБЩЕНИЕ N АУ-02-10-80#1/30.10.2018г. 413 KB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№ АУ-02-10-80 #7/14.03.2019г.
24.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ 4.09 MB
СЪОБЩЕНИЕ изх.№АУ-02-10-80#9/14.03.2019г.
24.04.2019
СЪОБЩЕНИЕ 4.09 MB
ЗАПОВЕД - ОДОБРЯВАМ
09.05.2019
ЗАПОВЕД 3.56 MB
ПУП 4.60 MB