О Б Я В А

Конкурс за заемане на вакантни длъжности за войници за националната гвардейска част, (МЗ ОХ-569/06.07.2018г.), за лица завършили граждански, средни или висши училища.

Войници – 50 бр.

Длъжностите са обявени за националната гвардейска част гр.София

Документи се приемат  до 14.09.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а.       

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо:

-  да имат средно или по - високо образование;

- да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ  да не са по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да нямат образувано наказателно производство;

-  да нямат друго гражданство;

- да притежават  свидетелство за управление на МПС  категория „С”, „D” и „C+E”  (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg