МЗ ОХ-388/08.05.2018г.

27 вакантни длъжности

За военно формирование 48940- Бургас – 5 бр.

За военно формирование 54860- Бургас – 12 бр.

За военно формирование 54850- Бургас – 10 бр.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Шофьор”, „Старши монтьор”, „Автоматчик”, „Младши електротехник”,”Началник на регистратура за класифицирана информация", „Мерач на картечница”, „Работник в кухня”, „Майстор по ремонта на автомобилна техника”, „Младши специалист по комуникационни и информационни системи” и др.

Документи се приемат до 24.08.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а.

Изисквания:

 - образование – средно или по-високо;

 - да не са по-възрастни от 28 години;

  - да не са осъждани;

 - да притежават  свидетелство за управление на МПС, категория „С” (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg