МЗ ОХ-355/24.04.2018г.

253 вакантни длъжности:

За  военни формирования от гарнизон София – 15 бр.

За гарнизон Стара Загора – 45 бр.

За гарнизон Хасково – 15 бр.

За гарнизон Ямбол – 20 бр.

За гарнизон Карлово – 50 бр.

За гарнизон Казанлък – 30 бр.

За гарнизон Сливен – 20 бр.

За гарнизон Асеновградн – 20 бр.

За гарнизон Мусачево – 13 бр.

За гарнизон Смолян – 25 бр.

Длъжностите, за които може да се кандидатства са:

„Шофьор”, „Шофьор-радиотелфонист”, „Автоматчик”, „Младши специалист по комуникационни системи”, „Пожарникар”, „Готвач”, ”Автотенекеджия”, „Стрелец-зенитчик”, „Стругар-шлосер”, „Разузнавач”, „Електротехник”, „Електроосветител”, „Водопроводчик”, „Дърводелец”, Алпинист” и др.

Документи се приемат до 14.08.2018 г. във  Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1а.

Изисквания:

- образование – средно или по-високо;

- да не са по-възрастни от 28 години;

- да не са осъждани;

- да притежават  свидетелство за управление на МПС, категория „С” (за отделни длъжности).

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257        

Справка     www.comd.bg