Съгласно одобрения годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Габрово, гласуван на редовно заседание на Общински съвет – Габрово, Решение №24/22.02.2018 г., Териториално подразделение „Държавно горско стопанство Габрово“ организира търг за продажба на стояща дървесина на корен на 24 април 2018 г.

Заповедта на ТП „ДГС Габрово“ може да видите тук.