МЗ ОХ – 1273/14.12.2017 г.

5 бр. вакантни длъжности – матроси за Военно формирование 52660-Варна ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • Да имат минимално образование – средно
  • Да не са осъждани
  • Да нямат друго гражданство
  • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ за служили
  • Да покриват нормативите за физическа годност
  • Документи се приемат до 02.02.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257      

Справка     www.comd.bg