МЗ ОХ-1311/22.12.2017г.

10 бр. вакантни длъжности-за офицери

2 бр. вакантни длъжности за офицерски кандидати

7 бр. вакантни длъжности за сержанти 

4 бр. вакантни длъжности за войници за „Съвместното командване на силите”

ЗА  ВФ 48960 – София, съгласно Приложение №1

ЗА  ВФ 22970 – София, съгласно Приложение №2

ЗА  ВФ 28860 – Г. Малина, съгласно Приложение №3

Документи се приемат до 30.01.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • На изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ;
  • Да не са осъждани;
  • Да нямат друго гражданство;
  • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.                                                          

Подробна информация на тел. 0888210283, 066/805531, 066/800257.      

Справка  www.comd.bg