МЗ ОХ-1312/22.12.2017г.

19 бр. вакантни длъжности за офицери „Сухопътни войски”

1.ЗА  ВФ 24150 – Стара Загора, съгласно Приложение №1

2.ЗА  ВФ 34750 – Карлово, съгласно Приложение №2

3.ЗА  ВФ 26400 – Благоевград, съгласно Приложение №3

4.ЗА  ВФ 24490 – Асеновград, съгласно Приложение №4

5.ЗА  ВФ 22220 – Сливен, съгласно Приложение №5

6.ЗА  ВФ 22160 – Плевен, съгласно Приложение №6

7.ЗА  ВФ 28610 – София, съгласно Приложение №7

8.ЗА  ВФ 24620 – Свобода, съгласно Приложение №8

Документи се приемат до 23.01.2018 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • На изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ;
  • Да не са осъждани;
  • Да нямат друго гражданство;
  • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.
  • Подробна информация на тел. 0888210283; 066/805531; 066/800257.      

Справка www.comd.bg