Продължителност на курса 4 учебни седмици:

от 12.03. до 05.04.2018 г.

от 01.10. до 26.10.2018 г.

Място на провеждане: Военно формирование 22160 – Плевен - Център за военна подготовка

Изисквания, на които да отговарят кандидатите: 

  • Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • Да имат завършено средно или по-високо образование;
  • Да са физически и психично здрави;
  • Да не са осъждани и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Заявления се подават във Военно окръжие – Габрово.

За справка - Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Тел. 066/800257;  066/80553 и www.comd.bg

ВАЖНО! КУРСЪТ Е ЗА СМЕТКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА!