МЗ ОХ - 1182/17.11.2017г.

1 бр. вакантна длъжност за сержант във Военномедицинска академия

„Медицинска сестра - борден в сектор „Авиомедицинска евакуация” на отдел „Авиационна медицина” в Научноприложен център по военномедицинска експертиза”

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Република България. Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна (кадрова) служба и да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред.

Специфични изисквания:

Да притежават експертно решение от ЦВМК за годност за летателна длъжност,

Свидетелство за завършен курс „Авиомедицинска евакуация”, „Спешна медицина” или „Анестезиология и реанимация”.                  

Документи се приемат  до 08.12.2017 г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А                                                               

Подробна информация на тел. 0888210283, 066/805531, 066/800257        

За справки     www.comd.bg