1. Предстои получаване на компенсации на многогодишни жилищно-спестовни влогове на правоимащи граждани закупили или започнали изграждане на жилище, включени в искане на Община Габрово до Национален компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ София с № АПИО-04-29-6/ 29.04.2014 г.

 За повече информация на тел.818 314