СЪОБЩЕНИЕ

          Във връзка с годишното приключване на 2016г., декларацията по чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка следва да бъде подадена на 01.12 и  02.12.2016г. включително в деловодството при Община Габрово.

          Изплащането ще се извърши на 05.12.2016г.