Следващото редовно задание на Общински съвет - Габрово ще се проведе на 28 януари /четвъртък/ 2016 г. от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.