Заповед за определяне видовете услуги по смисъла на чл.62 от ЗМДТ, които ще се предлагат на територията на община Габрово през 2016 г., може да видите от тук.