На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 ”Изграждане на търговски комплекс, състоящ се от бензиностанция с прилежащо кафене и ресторант, градински център, паркинг и открит барбекю ресторант“

с местонахождение: Област Габрово, село Драгановци

с възложител: Любомира Христова

Уведомление за инвестиционно намерение на ”МАГНОЛИЯ ГРУП“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68