Заповед за принудително премахване на незаконен строеж: „Кабелни мрежи за пренос и разпространение на радио и телевизионни програми и интернет, върху покрива и в стълбищната клетка на жилищен блок с идентификатор 14218.501.751.3 по кадастралната карта на гр.Габрово