Община Габрово съобщава, че е издадено разрешение за строеж № 212 от 17.12.2014 г. на Христо Иванов Иванов за обект: “Смяна предназначението на два магазина за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки с помещение за изпичане на тестени изделия в ПИ 473, кв.294 по плана на гр. Габрово - III етап, II част, ул. Николаевска №15 и ул. Опълченска №44”.

На основание чл.149 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред началника на Регионален отдел – Национален строителен контрол-Габрово в 14 – дневен срок от съобщението за издаването му.