Община Габрово напомня на всички граждани, които имат незаконни строежи, да заявят искането си за узаконяване до 26 ноември 2013г., съгласно изискванията на §127 ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Незаконните строежи могат да бъдат узаконени, след депозиране на искане от всеки собственик на такъв строеж до Общината и след преценка, че незаконният строеж е бил допустим по разпоредбите, които са действали по времето, когато е извършено незаконното строителство.

За допълнителна информация може да се обръщате към специалистите от Дирекция „Устройство на територията“ в Община Габрово – тел. 066/818366.