На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС  уведомява собствениците на  поземлени имоти  за предстояща процедура по принудително отчуждаване за изграждане на обекти:

1.”Благоустрояване на кв. шести участък”,Габрово централна част.

2.„Реконструкция на ул. Софроний Врачански”.

3.”Реконструкция на ул. Дунав и прилежащи пространства”.

       Съгласно  влязъл в сила план за регулация и застрояване на гр. Габрово - І­­­ІІ етап, І и ІІ част.

 4.Отварянена ул. с о.т. 61-63 м/у кв. 1 и 13 в обсега на ПИ 108 и ПИ, кв.­1, на с. Чавеи, Община Габрово.