На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Габрово, заповед № 2148/09.11.2011г. на Кмета на Община Габрово и искане Вх. № АУ-02- 08-4/09.02.2012г. от Денко Пенчев Денков
№300 / 28.02.2012
ЗАПОВЕД № 300, 28.02.2012г. 280 KB