От 1 март започва кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2011 г. Всеки гражданин може да плати своите данъци и такси с 5 % отстъпка до 30 април 2011 г. Касите на Дирекция „Местни данъци и такси” ще работят с удължено работно време от 8.30 до 18.00 часа.

Всички жители на селата в региона могат да платят дължимите данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2011 год. в кметствата и кметските наместничества. Плащането може да извършите само в периода от 1 март 2011 г. до 26 април 2011 г. с 5 % отстъпка, за което ще Ви бъде издадена ръчна приходна квитанция от кмета или кметския наместник.