31 октомври 2016, 17:07

Познаваме ли своите будители

Дали габровци познават своите съграждани, заслужили да се нарекат будители? Това ще проверят доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества на 1 ноември 2016 г.
27 октомври 2016, 14:31

Семейна история, разказана със снимки, картички и изпълнени с любов текстове

Едно дарение, направено от проф. Владимир Божилов на Регионален исторически музей-Габрово, тепърва ще предизвиква интереса на широката общественост. 99 копия на фотографии, 28 пощенски картички с лични текстове и послания, изпращани от различни градове на България и 9 документа се съдържат в това дарение.