Укрепено селище от градски тип е било разположено в местността Градище край Габрово, сочат резултатите от проведените там археологически проучвания, финансирани от Община Габрово. Ръководители на разкопките, стартирали в началото на юли са проф. дин Казимир Попконстантинов, преподавател по археология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, доц. д-р Росина Костова, преподавател по Византийска археология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Росен Йосифов, главен уредник в Регионален исторически музей – Габрово.

Според резултатите от проведените проучвания, селището не е бил само крепост с отбранително – охранителен характер. Там са намерени находки за като монети, работилници и елементи, подсказващи обработката на желязо и стъкло, които дават основание да се счита, че става дума за укрепено селище е от градски тип с гъсто застрояване и добре оформени улици.

Проф. дин Казимир Попконстантинов представи част от намерените археологически находки, сред които стилос – писало, което се ползва за писане върху восък, фибули – игли за закопчаване на дрехи, бронзова катарама за колан, фрагмент от стъклена чаша, бронзови монети, прешлен за вретено, античен катинар и панти, метални фрагменти от различни инструменти и върхове на стрели.

След 25-годишно прекъсване Община Габрово и Регионален исторически музей – Габрово, възобновиха разкопките в местността Градище. Намеренията са те да продължат, като съществено условие при кандидатстването по проекти за социализиране на недвижимата културна ценност. Община Габрово има основания отново да поиска да бъдат предприети действия за промяна на статута на укрепеното селище Градище от паметник на културата от местно значение в паметник на културата от национално назначение.

Победителите от математическото състезание в Сингапур се срещнаха с кмета на Габрово и председателя на Общинския съвет
26 юли 2017
Карнобат черпи опит от Габрово в енергийната ефективност
27 юли 2017