На 21-ви февруари, отбелязваме Международния ден на майчиния език. Денят определя значимостта на изучаването и използването на майчиния език и цели насърчаването на многоезичието и културното разнообразие. С отбелязването и значението на празника, Младежки център Габрово дава начало на поредица от инициативи, посветени на мотивирането и подкрепата за изяви на младите хора. Обявяването на конкурса за избор на отличителен знак, лого, е своеобразен старт на дейността, насочена към младежи от 15 до 29 годишна възраст и призив към младите от цялата страна да се включат в надпреварата.

Графичният символ, който търсим, трябва да представя Младежки център Габрово като притегателен за млади и иновативни хора, благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Той трябва да е разпознаваем, въздействащ, оригинален и гъвкав в употребата си. Новият знак ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании, презентационни и рекламни материали, интернет сайт и др.

В рамките на конкурса ще бъде връчена една награда – графичен таблет Wacom, за отличения на първо място победител. Той ще бъде обявен публично на 29 март 2021 г. в уебсайта на Община Габрово, раздел „Летен театър Габрово“ и на фейсбук страницата на младежкия център.

Младите хора не са просто бъдещето на Габрово, те са нашето настояще и затова е изключително важно да подкрепяме тяхната изява, да се съобразим с техните нужди, приоритети и амбиции, и да допринесем за по-доброто развитие на града и региона. Наша отговорност е да създадем благоприятни  условия за тях,  за да развиват своите таланти, да бъдат подкрепени и вдъхновени и да асоциират своето бъдеще с бъдещето на града. 

През 2020 г. Габрово се присъедини към одобрените за реализиране проекти за младежки центрове в страната, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП. С това ние станахме и част от националната мрежа от младежки центрове, основана 2016 г.

Повече информация за Младежки център Габрово тук

Изтеглете Условия и регламент, Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3 и Приложение 4

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

ВАЖНО: ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 В ГАБРОВО ОТ 21 ФЕВРУАРИ
20 февруари 2021
Информация за ситуацията, свързана с COVID-19 в габровска област към 22.02.2021 г.
22 февруари 2021