На 8 октомври 2020, Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия – „Европейски зелен лист“ за 2021 г., с което стана единственият град от Централна и Източна Европа, спечелил отличието в неговата петгодишна история.

Наградата е присъдена след оценка на писмена кандидатура и последваща устна защита на допуснатите до тази фаза градове от комисия от ГД "Околна среда" на ЕК. Подложени на детайлно разглеждане и експертна оценка бяха  развитието и напредъка, както и постиженията и резултатите в шест категории: Изменение на климата и енергийно представяне; Устойчива градска мобилност; Природа, биоразнообразие и устойчиво използване на земята, Качество на въздуха и шум, Отпадъци и кръгова икономика и Води. 

Габрово вече е част от мрежата на градовете, носители на наградите Европейска зелена столица и Европейски зелен лист. През 2021 година градът ни ще изпълнява наситена програма с разнообразни дейности, даваща възможност за участие на хора с различни интереси. В процес на разработка е сайт, на който ще бъдат публикувани програмата по месеци, както и всички инициативи и политики, които Община Габрово като носител на наградата Зелен лист ще осъществява.

Какво предстои:

Конкурс за фотографии на 'зелена' тематика, който ще завърши през ноември с избор на победители в различни категории, а през декември ще бъде организирана изложба;

Конкурс за местни ‘зелени’ идеи, които да са базирани на публично-частни партньорства; 

Въвеждане на дигитална система за мониторинг качеството на въздуха в партньорство с РИЦ „Амбициозно Габрово“ и ТУ-Габрово;

Подкрепа за ‘зелени’ старт-ъпи в партньорство с РИЦ „Амбициозно Габрово“;

Международни събития на екологична тема с представители на градовете от партньорската мрежа;

Узана поляна фест – фестивал за ‘зелени’ идеи и постижения;

Приеми ме на село /Възраждане/ – едномесечна инициатива във формат 'резиденция', целяща реставриране на габровско село от млади хора, която ще бъде осъществена в широко партньорство с еко организации;

Иновационен лагер Габрово 2021, където участниците ще обединят своя творчески потенциал за генериране на ‘зелени’ решения на предизвикателства, свързани е околната среда от местно и регионално значение;

25то Биенале на Дом на хумора и сатирата ще бъде с еко-фокус и ще представя обичайните сфери на модерното изкуство и карикатурата.

За повече информация, следвайте ни и търсете Зеленият лист/#EUGreenLeaf.

Видеопослание от кмета на община Габрово Таня Христова.

За трета поредна година „Изплети топлина“ помогна на хора в нужда
22 януари 2021
Определена е нова дата за отваряне на офертите за концесия на общинските плувни басейни
22 януари 2021