Областният управител на област Габрово обявява литературен конкурс на тема #сМАРТистории. 

Целта на конкурса е да насочи вниманието на учениците към художественото творчество; да провокира въображението им към писане на кратки истории, които могат да бъдат вдъхновени от настъпващата пролет, от традиции и обичаи или от „виртуалната реалност“; да даде възможност за творческа изява. Конкурсът е насочен към ученици от 5 до 12 клас.

За участие в него се допускат творби с обем до 1 стандартна машинописна страница.

Критерии за оценка:

Да отговаря на темата, по начин интерпретиран от участника;
Оригиналност и творчески подход;
Убедителност и въздействие;
Езикова и стилистична култура;
Художествено майсторств.

Материали се изпращат по електронен път на е-mail: pr@gb.government.bg или на хартиен носител на адрес: 5300 Габрово, пл. Възраждане 5, Областна администрация – Габрово, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО придружени от информация за участника – две имена, възраст, телефон и имейл за връзка.

Оценяването на всички получени творби ще се извърши от петчленно жури в състав: представители на Областна администрация – Габрово, Регионален инспекторат на образованието – Габрово, Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, литературен сайт „Тетрадката“ и поетесата Елена Христова.

Дата на обявяване: 21.01.2021 г.

Краен срок за изпращане: 22.02.2021 г.

Обявяване на резултати и награждаване за отличените на Първо, Второ и Трето място творби: 01.03.2021 г.

Включете се в хакатона за промяна на „Шести участък“
21 януари 2021
COVID-19 бюлетин
22 януари 2021