Снимката е илюстративнаПремахването на изоставени автомобили вече ще бъде възможно след като изтекат 3 месеца от последния технически преглед – това правило се урежда след последните промени в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, които влязоха в сила на 08 януари 2021г. Съгласно параграф 1 от допълнителните разпоредби, за излязло от употреба моторно превозно средство вече се счита такова, за което не е заверен знакът за технически преглед (съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г.) за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост.

За собствениците на автомобили, които са ги изоставили на общински или държавен терен, това означава, че ако са изминали повече от 3 месеца от последния технически преглед, те са длъжни да преместят автомобила на частен терен или да го предадат за разкомплектоване. Напомняме, че в предишните разпоредби този срок беше 2 години.

В случай че собствениците не предприемат тези действия, Общината ще упражни правомощията си и ще изземе автомобила, премествайки го на специализирана площадка за съхранение или ще го предаде за разкомплектоване. В този случай на собствениците ще бъде съставен акт за административно нарушение със съответната санкция.

Промените в Наредбата са продиктувани от нарастващия брой изоставени автомобили, които заемат паркоместа в публичната инфраструктура (общинска или държавна собственост) и така стават предпоставка за затруднения и възпрепятстване на останалите водачи на моторни превозни средства.

В тази връзка Община Габрово съобщава, че Общински инспекторат по управление на отпадъците започва проверки, а при установено нарушение и налагане на санкции.

Зимна обстановка в община Габрово към 7:30 ч., жълт код за ниски температури утре - обновена
15 януари 2021
COVID-19 бюлетин
15 януари 2021