Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово обявяват Третия национален конкурс за ученици „Времена и будители”, посветен на 145 години от Априлското въстание и участието на българските учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.

 

I. РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за активното участие на учителите в подготовката и провеждането на Априлското въстание (Бачо Киро, Тодор Лефтеров, Христо Караминков, Никола Беловеждов, Найден Попстоянов, Райна Попгеоргиева, Захари Величков, Петър Бонев, Христо Меджидиев,  Танчо Кривчов, Найден Сланинков, Иван Соколов и десетки още герои).

Да стимулира интерес у младите хора да откриват и възраждат личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост.

Да даде възможност за творческа изява на учениците.

 

II. УЧАСТНИЦИ

Ученици от V до XII клас от всички български училища в и извън страната, разпределени в две възрастови групи, както следва:

  • възрастова група от V до VII клас (индивидуално и групово участие);
  • възрастова група от VIII до XII клас (индивидуално и групово участие).

 

III. РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът включва два модула:

1. Изработване на постери със снимки, документи, рисунки и др. – за ученици от V до VII клас. Постерите се изработват на хартиен носител с формат А3 или 50/70 см – до 3 броя.

2. Създаване на мултимедийна презентация – за ученици от VIII до XII клас. Мултимедийните презентации се създават на програма Power Point с времетраене от 5 до 10 мин. (Може да се използват и алтернативни презентационни програми. Изпратеният файл да е конвертиран в PDF)

Постерите и презентациите трябва да включват информация, свързана с участието на учители и просветни дейци в подготовката и провеждането на Априлското въстание; примери за историческата памет на поколенията  (отбелязване на годишнини, имена на училища, читалища, улици; паметници и символи, израз на почит и признателност).

 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Тематична обвързаност

2. Пълнота на представянето

3. Художествено оформление

4. Творчески подход

5. Дигитални умения за създаване на презентация

 

V. НАГРАДИ

Журито номинира по 10 постера и презентации и от тях класира на ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО място в съответния модул.

 

ПЪРВО МЯСТО: таблет

ВТОРО МЯСТО: електронен четец

ТРЕТО МЯСТО: външен хард диск.

 

Всеки участник в конкурса получава грамота за участие.

 

Организаторите на конкурса обявяват резултатите  на 1 ноември 2021 г. на сайта на музея www.nmogabrovo.com

 

VI. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:

Краен срок за представяне на постерите и презентациите – 30 юни 2021 г.

Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер за сметка на изпращача във вид, който не нарушава целостта им.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена, училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).

 

Адрес за изпращане:

ЗА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ”

Национален музей на образованието – Габрово

ул. „Априловска” № 15, п. к. 62

Габрово 5300

 

За допълнителна информация: nmopr@abv.bg, тел. 066 806 461

COVID-19 бюлетин
13 януари 2021
Априловото училище ще отбележи 186 години от създаването си
13 януари 2021