Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ и Техническият университет – Габрово подписаха споразумение, чрез което двете образователни институции ще осъществяват съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци на ученици от различните специалности в училището, с преподаватели от университета.

Споразумението става факт с подкрепата на Община Габрово и Регионалното управление на образоването. Събитието отбелязва и 125 години от основаването на професионалната гимназия.

„За мен това е един изключително щастлив момент, защото стремежът ни винаги е бил да работим в тясно партньорство, което да отстоява конкурентите предимства на Габрово, каза при подписването на споразумението кметът на града Таня Христова. Според нея то ще е допълнителна мотивация за развитие на специалностите, които създават продукт, и освен занаят в ръцете на младите хора ще дадат възможност за насърчаване на предприемаческия дух у всички, които имат желание да вървят по този път. Тя подчерта, че документът само формализира едно вече започнало партньорство между образователните институции, бизнеса и местната власт в нашия град и че институционалната подкрепа ревностно ще стои зад всички инициативи, които носят възможности за развитие.

Споразумението между професионалната гимназия и университета включва още съвместни клубни занимания по интереси; разработване на сборник-наръчник за учениците от техническата гимназия в подкрепа на дуалното обучение по специалността „Мехатроника“; партньорство в осъществяване на иновативно обучение в най-новата дуална специалност – „Електрически превозни средства“ и при разработването на учебни планове, програми и учебни помагала в подкрепа на новите технически дисциплини в училището.

Партньорството между двете учебни заведения става възможно след промяна в Закона за висшето образование, приета през февруари тази година, съгласно която, висшите училища имат възможност да сключат споразумения с държавни и общински училища от системата на предучилищното и училищното образование.

Проф. Илия Железаров – Ректор на Технически университет - Габрово и госпожа Корнелия Мотова – директор на ПТГ „д-р Никола Василиади“ подписват споразумението за партньорство между двете институции. На официалното подписване присъстваха кметът на Община Габрово – госпожа Таня Христова, началникът на Регионалното управление на образованието – господин Георги Маринов и представители на ръководството на ТУ-Габрово и ПТГ „д-р Никола Василиади“.

 

COVID-19 бюлетин
22 декември 2020
В Габрово ще изпратим 2020 година с концерт на Миро
22 декември 2020