Община Габрово организира информационно събитие по повод старта на пилотния демонстрационен проект за умно управление на отпадъците, чиято цел е да приложи успешни модели и добри практики при рециклирането и разделното събиране на отпадъци.

Проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Предвидените в проекта средства в размер на 390 936 лв. се отпускат под формата на безвъзмездна финансова помощ. Чрез тях ще бъдат реализирани дейности за повишаване качеството на разделно събраните рециклируеми/биоразградими отпадъци, насърчаване на домашното компостиране и намаляване депонирането на отпадъци.

Встъпителното събитие по проекта ще се проведе онлайн на 16 декември 2020г. от 11:00 часа.

Линк за достъп: https://us02web.zoom.us/j/83191714027?pwd=a2dPcTY3Sk9OSlg2M3RnTTFTTyt4QT09

В рамките на проекта ще бъдат изградени две площадки за подземно сметосъбиране в централна градска част, осигуряващи индивидуален достъп и снабдени със система от датчици за предаване на данни. Събираните разделно отпадъци ще бъдат измервани чрез специализирана машина за претегляне, а получените данни ще бъдат обобщени и анализирани.

Предстои да бъдат изградени и четири площадки за споделено компостиране – в детска градина, училище, жилищен квартал и почивна база.

Чрез проекта за първи път в нашия град ще бъде реализирана депозитна вендинг система за приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.

Широка публична кампания с атрактивни, образователни и информационни събития ще съпътства дейностите по проекта с целта да представи предимствата на избраните подходи за управление на отпадъците, за да се постигне обществено отговорен модел на отношение към превенцията над образуването на отпадъци.

                                                                                                                                                                                  

В габровската областна болница е създадена организация за даряване на кръвна плазма за болни с COVID -19
12 декември 2020
Наташа и отрицанието на любовта
14 декември 2020