Светофарните уредби на кръстовището между улиците „Юрий Венелин“ и „Априловска“ (при новия и стар Баев мост) временно не работят, поради възникнал софтуерен проблем, който в момента се отстранява.

До възстановяването на работния режим на светофаринте уредби, движението в района следва да се извършва, съобразно наличната вертикална сигнализация.