Един мащабен и изпълнен с предизвикателства проект бе завършен! От месец юни 2020 г. жителите на град Габрово и всички, преминаващи транзитно, се наслаждават на красиви планински гледки по нов, сигурен и удобен път.

Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ „Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис“ и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Програмата е насочена към развитието на основните видове транспорт – железопътен, пътен, воден, интермодален, както и на съвременни информационни системи за управление на трафика. Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и с национално съфинансиране.

Бенефициентите по програмата са държавните компании, отговорни за изграждането и поддръжката на големите инфраструктурни проекти в страната. Крайните ползватели са всички граждани и гости на Република България.

Красивите гледки по време на път често ни вдъхновяват и превръщат пътуването в приятно изживяване. Обходният път на Габрово ни дава именно това! Изгледайте видеото и се пренесете в невероятната природа на Балкана, а скоро Ви пожелаваме да минете и на живо по него. 

Снимка и видео: ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“