Одобрен е проектът на Община Габрово за реконструкция и обзавеждане в база 2 на детска градина „Дъга“ в село Яворец.

Финансирането е в размер на 530 100 лв., които ще бъдат отпуснати от Министерството на образованието и науката по програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020 – 2022 г.

За обекта са планирани строително-ремонтни работи, мерки за енергийна ефективност в сградата, обновяване на дворното пространство и детските площадки, доставка и монтаж на мебели, оборудване, инвентар и други.

Целта е да се разшири капацитетът на детското заведение и да се създадат условия за обхващане на всички деца, навършили 4 години, в задължителното предучилищно образование.

Към момента в градината са записани 20 малчугани в една полудневна група, която обслужва и околните села. С реализацията на дейностите ще бъде разкрита още една група с 25 места и преминаване към целодневен режим на обучение.

В началото на септември тази година Община Габрово кандидатства пред образователното министерство с проектни предложения за базите на детските градини „Мечо Пух“ в село Поповци, „Мики Маус“ в село Враниловци и „Дъга“ в село Яворец. Общата стойност на заявленията бе 1 642 910 лв.

Съгласно насоките одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2022 г.