През изминалата седмица Община Габрово организира поредната двудневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Временният пункт, разположен в две градски локации, бе посетен от 47 жители на града,  които предадоха своите отпадъци.

Данните от лицензираната фирма, отговорна за последващото обезвреждане на опасните отпадъци, показват, че габровци са предали общо 445,5 кг отпадъци. Справката сочи, че най-голямо е количеството на предадените киселини – 126 кг. Запазва се тенденцията от предходните кампании за предаване на лекарствени препарати, които този път отчитат 55 кг. От останалите видове опасни отпадъци са предадени над 66 кг живаксъдържащи предмети, 54 кг бои и лепила, над 30 кг фотографски смеси, 8 кг пестициди, над 46 кг основи, над 18 кг перилни смеси, 8 кг разтворители и 32 кг опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества.

Подробна информация за разделното събиране на отпадъци и възможностите за безвъзмездно предаване на специфичните групи отпадъци от домакинствата може да прочете на сайта – https://chisto.gabrovo.bg/

Следващата кампания по събиране на опасни отпадъци се очаква да бъде насрочена през пролетта на 2021г.