Във връзка с предприетите мерки в страната и в област Габрово по отношение превенция от  разпространението на COVID-19, както и с оглед защита здравето на гражданите и служителите, Община Габрово въведе допълнителни мерки:

Считано от  03.11.2020 г. до 14.11.2020 г. се преустановява провеждането на приемни дни на Общинска администрация Габрово.

При необходимост от извършване на административна услуга, информация относно реда и условията по предоставянето й както и други въпроси свързани с административното обслужване и издаването на административните актове, Ви насърчаваме да се обърнете към съответните експерти в дирекциите и отделите на посочените в сайта на Община Габрово телефони.

Община Габрово - 066/818 400

дирекция Местни данъци и такси - 066/804 775

отдел ГРАО – 066/818 316