На  28 октомври партньорите на Община Габрово взеха участие във второто онлайн събитие по международния проект iPlace - Намиране на нови ниши за местно икономическо развитие.

Реализираният  мастър клас, беше на тема: Местно икономическо развитие. Фокусът на срещата бе свързан с  изследване на основните двигатели и ограничения на местното икономическо развитие, идентифициране на ключови елементи при планирането на стратегиите за местно икономическо развитие, както и принципи и подходи за устойчивост на градовете.

Акцентът на събитието бе върху  „Устойчивите градове“ в три ключови аспекта: „Сближени и ангажирани общности“, „Насърчаване на икономическия просперитет чрез конкретни мерки, в подкрепа на бизнеса“ и „Подкрепа за иновациите чрез развитие на умения и таланти“.

В рамките на виртуалната сесия на участниците бяха представени ползите и предизвикателства на икономическото планиране, като същевременно беше направена връзка между стратегическото планиране и местното икономическо развитие. Последва кратка групова дискусия за резултатите от „Сравнителна карта за оценка на конкурентоспособността на малките градове“, проведена преди това сред партньорските градове по проекта.

Фасилитатор на събитието беше Алиса Алити Влашич, независим консултант и утвърден експерт на URBACT в областта на заетостта, човешкия капитал и трудовата мобилност.

Събитието се проведе с участие на всички партньорски градове по проект iPlace, мрежа от десет малки града от цяла Европа, съфинансирана от Програмата URBACT, с цел намиране на нови ниши за местно икономическо развитие, по-специално, за подпомагане на техните местни предприемачески екосистеми. Част от партньорския екип по проекта е и Община Габрово.

Покана - Връчване на Априловските награди за литература
29 октомври 2020
Жълт код за силен вятър за утре, 30 октомври
29 октомври 2020