Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива на Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, която позволява на габровци по лесен и удобен начин да предадат своите разделно събрани отпадъци. Събраните количества отпадъци се насочват за рециклиране, обезвреждане или оползотворяване.

През месец октомври мобилният пункт продължава своята дейност, като е предвиден график за дните от 1 до 20 октомври, включително. В дните, които не са посочени в графика, отпадъците от домакинствата ще се събират по предварително подадени заявки на тел.: 066 985 029. При подаването на заявка служителите от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ ще уточнят с гражданите мястото и датата, на която ще бъде извършено посещение на съответния адрес за приемане на отпадъците.

В съответствие с изготвения график, на 1 октомври, пунктът ще посети съответно кв. Трендафил 1 и кв. Трендафил 2. На 2 октомври пунктът ще бъде в кварталите Стефановци, Бойката, Златари и Тончевци.

Работното време на мобилния пункт е от вторник до събота (включително), от 14:30 до 18:00 часа.

Пълният график и останалите точките по трасето на пункта за месец октомври може да видите ТУК.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, дребни излезли от употреба уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

ГЕРБЪТ НА ГАБРОВО Е НА 85 ГОДИНИ
29 Септември 2020
ОУ "Иван Вазов" получи книги, подарък от МОН
30 Септември 2020