Община Габрово внесе за оценка в Министерството на образованието и науката три проектни предложения по програмата за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020 – 2022 г.

Дейностите обхващат базите на детските градини „Мечо Пух“ в село Поповци, „Мики Маус“ в село Враниловци и „Дъга“ в село Яворец. Общата стойност на подадените заявления е 1 642 910 лв.

За обектите са планирани строително-ремонтни работи, обновяване на дворните пространства и детските площадки, доставка на мебели и оборудване, реконструкция на застроени площи, пристрояване за котелно помещение, мерки за енергийна ефективност на сградите и други.

Целта е да се разшири капацитетът на заведенията и да се създадат условия за обхващане на всички деца, навършили 4 години, в задължителното предучилищно образование.

Към момента в трите детски градини са записани общо 72 деца. С реализацията на проектите се предвижда във всяка база да бъде разкрита по една нова група, а общият брой места да се увеличи със 73 бройки.

Съгласно насоките одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2022 г. На национално ниво по програмата ще бъдат финансирани 60 детски заведения и 30 образователни институции с общ бюджет от 210 млн. лева. Подборът на кандидатите е конкурентен.  

***Снимката е илюстративна