От 1 септември Община Габрово включва допълнителни курсове по вътрешноградските транспортни линии. За удобство на гражданите ще бъдат добавени общо 57 курсове по 12 линии в различни направления.

Целта е да бъдат намалени интервалите между автобусите по една и съща линия в пиковите часове на използване на градския транспорт.

От 31 август Община Габрово започва работа по актуализация на транспортната схема за междуселищните линии, осигуряващи транспорт на учениците.

На последното си заседание Общински съвет - Габрово утвърди промените в общинската транспортна схема в градските и междуселищните линии, които ще влязат в сила от началото на месеца.

По предложение на управителя на Общински пътнически транспорт ЕООД - Габрово или при установена от общинската администрация необходимост, разписанията могат да бъдат променяни.


Допълнителни курсове по вътрешноградските транспортни линии от 1 септември

 

№ 1 Русевци - Етъра

Добавени са курсове, тръгващи от Етъра в работни дни: 15:00; 19:40; 21:20

 

№ 2 Подем - Лютаци

Добавен е курс, тръгващ от Подем: 21:30

Добавен е курс, тръгващ от Лютаци: 22:00

 

№ 5 Русевци - Шиваров мост

Добавени са курсове, тръгващи от Русевци: 07:20; 07:50; 08:10; 08:45; 09:20; 12:50; 13:50; 14:50; 07:10 от Войново; 17:15 от Дзалли; 18:00 от Войново; 22:05

Добавени са курсове, тръгващи от Шиваров мост: 07:50; 08:20; 08:40; 09:15; 09:50; 13:20; 14:20; 05:20; 22:25

 

№ 6 Русевци - Недевци

Добавен курс, тръгващ от Русевци в 06:45;

Добавен курс, тръгващ от Недевци в 07:15;

Променен е началният час на курса, тръгващ от Дзалли в 22:15 (бил е в 22:10)

 

№ 7 ЖП Гара – Ябълка

Добавен курс, тръгващ от ЖП Гара в 18:35;

Добавен курс, тръгващ от Ябълка в 19:30

 

№9 Русевци - Болница

Добавени курсове в почивни дни, тръгващи от Русевци: 06:40; 07:15

Добавени курсове в почивни дни, тръгващи от Болница: 07:10; 07:40

 

№ 10 Русевци - Еловица

Добавени курсове в почивни дни, тръгващи от Русевци: 07:40; 12:20; 13:40; 18:20

Добавени курсове в почивни дни, тръгващи от Еловица в почивни дни: 08:20; 13:00; 14:20; 19:00

 

№ 11 Хаджицонев мост - Войново

Добавен курс, тръгващ от Шиваров мост: 17:30

 

№ 13 Златари - Трънито

Добавен курс в почивни дни, тръгващ от Златари в 06:30;

Добавен курс в почивни дни, тръгващ от Трънито в 06:50

 

№ 31 Русевци - Инструмент

Добавени са курсове в работни дни, тръгващи от Русевци: 07:50; 22:10;

Добавени са курсове в работни дни, тръгващи от Инструмент: 08:30; 22:40;

Добавени са курсове в почивни дни, тръгващи от Русевци: 06:30 (само в събота); 13:25 (само в неделя); 18:05 (само в неделя);

Добавени са курсове в почивни дни, тръгващи от Инструмент: 06:55 (само в събота); 12:45 (само в неделя); 18:45 (само в неделя);

Променен е началният час на курса, тръгващ в почивни дни от Инструмент в 14:55 (бил е в 14:10)

 

№ 33 Русевци - Шиваров мост

Добавен курс, тръгващ от Шиваров мост: 17:35;

Добавен, тръгващ от Русевци: 20:10;

Променен е началният час на курса, тръгващ в почивни дни от Шиваров мост в 19:50 (бил е в 19:55)

 

№ 34 Техномат - Шиваров мост

Изменен е курсът в 08:30 - не тръгва от Шиваров мост, а от Инструмент