В периода 01-30 юни 2020 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, с подкрепата на Националния център за обществено здраве и анализи, проведоха онлайн анкетното проучване сред ученици 8 -11 клас, чиято основна цел бе да установи нагласите към употребата на психоактивни вещества сред младите хора в град Габрово. Включиха се 20,5% от общия брой на учениците в тази възрастова група от града - 377 младежи, от които 170 момичета и 207 момчета.

Резултатите показват нуждата на младите хора от достоверна информация и свободни дискусии. Над 50% от анкетираните са на мнение, че в училище трябва да се разговаря открито на различни социални въпроси, включително и за употребата на наркотици.  64,5% отговорят, че разговарят с родителите си по тази тема. 57% от участниците в проучването са на мнение, че наркотичните вещества са проблем за училището им и е необходимо в класните стаи да се разговаря открито за тях.

Младежите твърдят, че осъзнават рисковете, които употребата на психоактивни субстанции носи. Въпреки това, част от анкетираните показват много толерантно отношение - 14,9% признават, че са вземали някакъв вид наркотик, а 17% смятат, че използването на екстази, хероин или кокаин от време на време не носи голям риск.

Най-безкритично е мнението към неограничената употреба на тютюневите цигари (14,5%) и алкохол (16,4%).  При ограничени количества, 60,1% от подрастващите не намират нищо нередно в употребата на спиртни напитки.

Висок процент приемане има и към употребата на марихуана при ограничени количества -  27,3%.

Повечето ученици са на мнение, че злоупотребата с наркотици е нарушение на закона и трябва да се наказва с глоба. Що се отнася до притежанието на канабис в малки дози обаче, мнението е противоречиво - 149 човека подкрепят то да подлежи на санкциониране и 149 са на противоположното мнение.

Над 66% от призналите употреба отговарят, че си набавят наркотични вещества от приятел.

Учениците посочват любопитството като основна причина, заради която биха взели наркотик. Що се отнася до употребата на психоактивни вещества от техните връстници, много от младежите припознават като водещ мотив тяхната нуждата да бъдат приети и одобрени от групата.

От получените данни можем да направим извод, че формирането на критична нагласа към психоактивните субстанции и тяхното използване е труден и дълъг процес, който е повлиян от обществените нагласи, разговорите в училище и в семейството. Информацията  от специалисти и дискусиите па темата с тях, са от голямо значение за успешното осъществяване на превантивната работа и ограничаване на рисковото поведение сред младежите.

Подробния анализ на резултатите от проучването може да намерите ТУК

Три филмови фестивала ще гостуват на Габрово в рамките на по-малко от три месеца
21 август 2020
Предстоят пет вечери българско кино
21 август 2020