Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще отпусне на Община Габрово 11 370 лева. Средствата са за компютърна техника за учениците в четирите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).

Социалните услуги се намират в кварталите „Борово“, „Трендафил“, „Велчевци“ и на ул. „Чардафон“.

Предвидено е да бъдат закупени 11 лаптопа, три компютърни конфигурации с лицензиран софтуер, три мултифункционални устройства и три рутера. Включен е и разходът за интернет до края на годината.

С дигиталната техника ще се подпомогне образователният процес на 23 деца и младежи, които през учебната 2020/2021 г. ще бъдат от I до XII клас. Във връзка с извънредната епидемична обстановка МТСП утвърди целева програма, чрез която да се подкрепят учащите от резидентните услуги.

През месец април Агенцията за социално подпомагане подари 22 таблета на четирите центъра за настаняване от семеен тип за деца в Габрово, които бяха предоставени от частен дарител.

Срокът за реализация е до 15 ноември 2020 г. Предстои подписване на договора, след което ще бъде проведен избор на изпълнител за доставка на техниката.

Снимка: МТСП

В "Щайгата" сме!
19 август 2020
Покана за оферта - обществена поръчка с предмет: „Възстановителни дейности на туристически пътеки на територията на община Габрово“
20 август 2020